Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2014

ibelieveinlife

February 04 2014

ibelieveinlife
ibelieveinlife
"Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. Świat odchodzi i zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezradnie opuszczonymi rękoma."
ibelieveinlife
8316 745a
Reposted byChad38 Chad38

February 02 2014

ibelieveinlife
8406 755c

February 01 2014

ibelieveinlife
2236 385a 500
push yourself
Reposted fromnintendoseth nintendoseth

January 26 2014

ibelieveinlife

January 25 2014

ibelieveinlife
Reposted frompusiek pusiek viabutterbeer butterbeer
ibelieveinlife
ibelieveinlife
ibelieveinlife
4156 88d6 500
ibelieveinlife
3848 a492 500
Reposted fromtutaj tutaj viapochlaniaczksiazek pochlaniaczksiazek
ibelieveinlife
2886 3568
Reposted fromcalifornia-love california-love viachokkie chokkie
ibelieveinlife

November 10 2013

ibelieveinlife
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— E. Cioran
Reposted byLittleHell LittleHell
ibelieveinlife
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Z. Nałkowska, "Granica"
Reposted bywondi wondi
ibelieveinlife
Kiedy kobiety nie umieją odmawiać (…), upada kultura i więdną sztuki piękne. Kiedy kobieta potrafi powstrzymać rękę, ściągającą jej majtki, ręka pisze "Cierpienia młodego Wertera", układa elegie, tworzy piękno i sięga po pojedynkowy pistolet, którego strzał otwiera oceany uczuć subtelnych i tkliwych.
— L. Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted bywondila-lunakatiszglupiasukaredshadowswiatsiewalimartjestsuperdianazetglamomg-archyheinousdominikatrusewiczCarrmollerudagufakeplastictreesthereisnogoddreamfortress
ibelieveinlife
Odkąd odszedłeś
dłużej biorę prysznic
Zmywam Twój zapach z włosów
ze skóry szczotką zdzieram dotyk
Już prawie krwawi
I wodą nasiąkam
wodą wypełniam brakującą część
— A. Pietryja, "Mijanie"
ibelieveinlife
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— S. King "Bezsenność"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl